ישיבה לה

ב' בניסן תש"ך, 30 במארס 1960

קובץ מצורף