ישיבה לד

י"ד בטבת תש"ך, 14 בינואר 1960

קובץ מצורף