ישיבה לג

י"ב בטבת תש"ך, 12 בינואר 1960

קובץ מצורף