ישיבה לב

ח' בכסלו תש"ך, 9 בדצמבר 1959

קובץ מצורף