ישיבה לא

ב’ בתמוז תשי”ט, 8 ביולי 1959

קובץ מצורף