ישיבה כט

י"ט באייר תשי"ט, 27 במאי 1959

קובץ מצורף