ישיבה כח

י' באדר תשי"ט, 18 בפברואר 1959

קובץ מצורף