ישיבה כז

י"ח בכסלו תשי"ט, 30 בנובמבר 1958

קובץ מצורף