ישיבה כו

ט"ז בסיוון תשי"ח, 4 ביוני 1958

קובץ מצורף