ישיבה כג

כ’ באדר תשי”ח, 12 במארס 1958

קובץ מצורף