ישיבה כב

כ"ה בכסלו תשי"ח, 18 בדצמבר 1957

קובץ מצורף