ישיבה יט

י"א באדר ב' תשי"ז, 14 במארס 1957

קובץ מצורף