ישיבה יח

י’ באדר ב’ תשי”ז, 13 במארס 1957

קובץ מצורף