ישיבה יז

ט”ו בטבת תשי”ז, 19 בדצמבר 1956

קובץ מצורף