ישיבה יג

ו’ בטבת תשט”ז, 21 בדצמבר 1955

קובץ מצורף