ישיבה יב

כ"ט במרחשוון תשט"ז, 14 בנובמבר 1955

קובץ מצורף