ישיבה יא

י"ג בתמוז תשט"ו, 3 ביולי 1955

קובץ מצורף