ישיבה טז

כ' בסיוון תשט"ז, 30 במאי 1956

קובץ מצורף