ישיבה טו

י"ז באדר תשט"ז, 29 בפברואר 1956

קובץ מצורף