ישיבה ח

כ"ה בכסלו תשט"ו, 20 בדצמבר 1954

קובץ מצורף