ישיבה ז

כ”ה בכסלו תשט”ו, 20 בדצמבר 1954

קובץ מצורף

החלטות בדקדוק שהתקבלו או עודכנו בישיבה

.

ג. מילים לועזיות בסיומת ism-

שמות עצם מופשטים המסתיימים בלעזים האירופיים בסיומות -isme, -ism, -izm, -ismus, -ismo צורתם העברית ־ִיזְם. למשל: אִידֵאָלִיזְם, מָטֶרְיָאלִיזְם, סוֹצְיָאלִיזְם, רֵאָלִיזְם.