ישיבה ה

כ"א באדר א תשי"ד, 24 בפברואר 1954

קובץ מצורף