ישיבה ד

ט’ בשבט תשי”ד, 13 בינואר 1954

קובץ מצורף