ישיבה ג

כ"ד בטבת תשי"ד, 30 בדצמבר 1953

קובץ מצורף