ישיבה ב

י' בטבת תשי"ד, 16 בדצמבר 1953

קובץ מצורף