ישיבה א

י"ט בכסלו תשי"ד, 26 בנובמבר 1953, זה"א א (תשי"ד), 13–14

קובץ מצורף