הדף בטעינה

על המילה תּוֹפֵר

במילון

 (ללא ניקוד: תופר)
בנייןקל
שורשתפר
נטייהתּוֹפֶרֶת; תָּפַר, יתפּוֹר, לתפּוֹר לכל הנטיות

הגדרה

 • מחַבֵּר בחוט המוּשחל במחט (בֶּגד, קֶרע וכדומה)
 • מתאים משרה לאדם (עגה)
 • [בצורת הווה, בעיקר בנקבה] חייט
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

חייט ותופרת

אומנם רגילה ההבחנה בין בעל המקצוע 'חייט' ובין בעלת המקצוע 'תופרת', ואולם אין זו הבחנה לשונית. צורת הנקבה 'חיֶיטת' תקינה היא.
המשך קריאה >>

במינוח המקצועי


תּוֹפֵר
לרשימה המלאה

במבט היסטורי

שכיחות הערך תּוֹפֵר 1 (שם ציפור) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>