הדף בטעינה

על המילה רֻאֲיַן

במילון

 (ללא ניקוד: מרואיין)
בנייןפוּעל
שורשראין
נטייהמרואיֶינת, רואיַן, ירואיַן; סביל של מראיין לכל הנטיות

הגדרה

  • שנִפגש עם אַחֵר ונשאל שאלות במסגרת ריאיון כגון בתקשורת בנושא בעל עניין ציבורי
על יסוד מילון ההווה