הדף בטעינה

על המילה רֶוַח

במילון

 (ללא ניקוד: רווח)
מיןזכר
שורשרוח
נטייהרְוָוחים, רִוְוחי־

הגדרה

 • מקום פנוי בין דבר לדבר
 • זמן פנוי בין מעשה למעשה
 • הכנסה נוספת על מה שהשקיע אדם בעסק או בחיסכון וכדומה
 • (בהשאלה) תועלת שמפיקים מפעולה או מהתנהגות וכדומה

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך רֶוַח ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>