הדף בטעינה

על המילה רְבִיעַ

במילון

 (ללא ניקוד: רביע)
מיןזכר
שורשרבע (ארבע)
נטייהרְבִיעִים

הגדרה

 • רֶבע, אחת מארבע (1/4)
 • טעם מפסיק מטעמי המקרא שצורתו נקודה
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


רְבִיעַ
לרשימה המלאה
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֱלֶקְטְרוֹמֵטֶר רְבִיעִים*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמֶטֶר רְבִיעִים
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
רְבִיעַ מַעְגָּל , רְבִיעַ*
* במילון המקורי כתוב: רָבִיעַ
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
רְבִיעַ מַעְגָּל , רְבִיעַ*
* במילון המקורי כתוב: רָבִיעַ
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
רְבִיעַ של מעגל

quadrant of a circle

במבט היסטורי

שכיחות הערך רְבִיעַ 1 (רבע) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: ,
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך רְבִיעַ 2 (טעם מטעמי המקרא) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך רְבִיעַ 3 (רביצה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>