הדף בטעינה

מן המילון

קָבַע מַסְמְרוֹת, נָטַע מַסְמְרוֹת

  • החליט החלטה שאינה ניתנת לשינוי
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד