הדף בטעינה

מן המילון

קַרְנַף


זכר; נטייה קַרנַפּים
 • יונק גדול ומגושם שיש לו עור עבה וקרן או שתי קרניים על אפו למָגן ולחפירה (Rhinoceros)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

למד לשונך 12

מילים בשימוש כללי שאושרו באקדמיה…
המשך קריאה >>

2.4.9 ניקוד הלחמים ונטייתם

הלחם שרכיבו האחרון הוא מילה…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַרְנַף ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>