הדף בטעינה

מן המילון

קַל וָחֹמֶר (קל וחומר)


  • כלל בהיגיון המחַייב הַסָקת מסקָנה מן הדָבר על החָמוּר ממנוּ
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד