הדף בטעינה

מן המילון

קַב 1


זכר; שורש קבב; נטייה קַבַּיים
  • רֶגל תותֶבת
  • מִשעֶנת לצולֵע

קַב 2


זכר; שורש קבב; נטייה קַבִּים
  • מידת נפח קדומה – קצת יותר משני ליטרים
  • קַב וְנָקִי מְעט אבל באיכות גבוהה
  • קַב חָרוּבִים מאכל מועט ועלוב
  • תִּשְׁעָה קַבִּים (מֵעשרה) רוב מכריע של תכונה מסוימת (דיבור, יופי וכד')

קַב 3


בניין קל; שורש קבב; נטייה קַבָּה; קַב, ייקוב, לָקוב לכל הנטיות
  • מקַלל (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

מטבעות לשון

קַב וְנָקִי

הביטוי קב ונקי פירושו 'מעט אך טוב', 'מצומצם בהיקפו ומשובח בטיבו'. נוהגים להשתמש בביטוי זה לתיאור של נאום, הרצאה, מאמר וכדומה. מקור הביטוי בתלמוד הבבלי: "משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי", ורש"י (לגיטין סז ע"א) מפרש: "לא לימד הרבה כשאר חבריו אלא מה שאומר…
המשך קריאה >>

ממונחי האקדמיה


קַב
לרשימה המלאה
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
קַב ר' קַבַּיִם; (רַגְלֵי עֲנָק)

stilt pl. stilts