הדף בטעינה

מן המילון

קַב 1


זכר; שורש קבב; נטייה קַבַּיים
 • רֶגל תותֶבת
 • מִשעֶנת לצולֵע

קַב 2


זכר; שורש קבב; נטייה קַבִּים
 • מידת נפח קדומה – קצת יותר משני ליטרים
 • קַב וְנָקִי מְעט אבל באיכות גבוהה
 • קַב חָרוּבִים מאכל מועט ועלוב
 • תִּשְׁעָה קַבִּים (מֵעשרה) רוב מכריע של תכונה מסוימת (דיבור, יופי וכד')

קַב 3


בניין קל; שורש קבב; נטייה קַבָּה; קַב, ייקוב, לָקוב לכל הנטיות
 • מקַלל (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

מטבעות לשון

קַב וְנָקִי

הביטוי קב ונקי פירושו 'מעט אך טוב', 'מצומצם בהיקפו ומשובח בטיבו'. נוהגים להשתמש בביטוי זה לתיאור של נאום, הרצאה, מאמר וכדומה. מקור הביטוי בתלמוד הבבלי: "משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי", ורש"י (לגיטין סז ע"א) מפרש: "לא לימד הרבה כשאר חבריו אלא מה שאומר…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַב 1 (מידה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: , ,
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַב 1 (קללה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַב 2 (רגל עץ, "קב של קרן") ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַב 2 (קימור או קיעור) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


קַב
לרשימה המלאה
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
קַב ר' קַבַּיִם; (רַגְלֵי עֲנָק)

stilt pl. stilts