הדף בטעינה

על המילה קַב

במילון

 (ללא ניקוד: קב)
מיןזכר
שורשקבב
נטייהקַבַּיים

הגדרה

 • רֶגל תותֶבת
 • מִשעֶנת לצולֵע


 (ללא ניקוד: קב)
מיןזכר
שורשקבב
נטייהקַבִּים

הגדרה

 • מידת נפח קדומה – קצת יותר משני ליטרים

צירופים (ללא ניקוד: קב)
בנייןקל
שורשקבב
נטייהקַבָּה; קַב, ייקוב, לָקוב לכל הנטיות

הגדרה

 • מקַלל (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

איור מטבע לשון "קב ונקי"

קַב וְנָקִי

הביטוי קב ונקי פירושו 'מעט אך טוב', 'מצומצם בהיקפו ומשובח בטיבו'. נוהגים להשתמש בביטוי זה לתיאור של נאום, הרצאה, מאמר וכדומה.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַב 1 (מידה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַב 2 (רגל עץ, "קב של קרן") ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


קַב
לרשימה המלאה
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
קַב ר' קַבַּיִם; (רַגְלֵי עֲנָק)

stilt pl. stilts