הדף בטעינה

מן המילון

קֵרֵחַ (קירח)


שם תואר; שורש קרח; נטייה קירַחת
  • שנָשרוּ שַׂערות ראשו
  • (מָקום בשׂדה, ביער וכד') חשׂוּף מִצמחים
  • מכאן: קירְחוּת
על יסוד מילון ההווה