הדף בטעינה

מן המילון

קֵץ


זכר; שורש קצץ; נטייה קִיצּים
 • סוף
 • מועד הגאולה (ספרותי)
 • דָּחַק אֶת הַקֵּץ השתַדל לקָרב את מוֹעד הגאולה
 • כָּלוּ כָּל הַקִּצִּים הִתבַּדו כל הציפיות, אבדה התִקווה
 • מְחַשְּׁבֵי קִצִּים המחַשבים מתי יבוא המשיח על פי רמזים בכתבי הקודש וכד'
 • קֵץ הַיָּמִים, קֵץ הַיָּמִין אחרית הימים, העתיד הרחוק, ימות המשיח
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

מילים לסוף הקיץ: שלהי, שלפי, בתר, תום, תִּכְלָה

שִׁלְהֵי, שִׁלְפֵי בתלמוד נזכרת המימרה…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך קֵץ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>