הדף בטעינה

מן המילון

קֵיסָר


נטייה קיסרית
 • שַליט המושל על אימפריה
 • מכאן: קֵיסָרוּת; קֵיסָרִי
 • נִתּוּחַ קֵיסָרִי חיתוך דופן הבטן להוצאת הוולד מן הרֶחם במִקרה של סיבוך בזמן הלידה
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך קֵיסָר ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


קֵיסָר (שם דג)
לרשימה המלאה
בעלי חיים (תשע"ב, 2012)
קֵיסָר יַם=סוּפִי משפחת הקיסריים
בעלי חיים (תשע"ב, 2012)
קֵיסַר הַכֶּתֶם משפחת הקיסריים
בעלי חיים (תשע"ב, 2012)
קֵיסָר הָדוּר משפחת הקיסריים