הדף בטעינה

מן המילון

צוּקָה


נקבה; שורש צוק;
 • מצוקה, לַחץ, בעיקר בביטוי: צָרָה וְצוּקה
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

מצוּק ומצוֹק

שתי המילים מָצוֹק ומָצוּק קיימות…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צוּקָה 1 (מצוקה, צרה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צוּקָה 2 (יציקה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


צוּקָה (מצוקה,צרה)
לרשימה המלאה
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
מְצוּקָה , צוּקָה של אנייה וכיו"ב