הדף בטעינה

מן המילון

צוֹפֶה


בניין קל; שורש צפי; נטייה צופָה; צָפָה, יִצפֶּה, לִצפּות לכל הנטיות
 • (ב־) מִסתַכל – בעיקר ממרחק
 • (את או ש־) משַעֵר מה עתיד לקרות
 • [בצורת הווה] חָבֵר בתנועת ה"צוֹפים" (Scout)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

פיקוח וניטור

בלשוננו יש מגוון מילים וביטויים…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צוֹפֶה 1 (שם ציפור: חַנְקָן גָּדוֹל) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>