הדף בטעינה

מן המילון

צוֹם (צום)


זכר; שורש צום; נטייה צומות
  • הימָנעוּת מוחלֶטת מאכילה ומשתייה, תענית
על יסוד מילון ההווה

יום הכיפורים

צום ותענית

המילים 'צום' ו'תענית' מציינות שתיהן הימנעות מאכילה ושתייה. ההבדל העיקרי ביניהן הוא ברובד הלשון: המילה צוֹם רגילה למדי במקרא, ואילו המילה תַּעֲנִית מתועדת לראשונה בספרות הבית השני ורווחת בעיקר למן תקופת חז"ל.
המשך קריאה >>