הדף בטעינה

מן המילון

צַיִד (ציד)


זכר; שורש צוד/ציד; נטייה צֵיד־; משמש שם פעולה של צָד
  • תפיסת בעלי חיים בַּטֶבע בירייה או במלכּוֹדת וכד'
  • בעל חיים שנָצוֹד
  • (בהשאלה) תפיסת בני אדם מִשתַמטים מֵחובה או אשֵמים בעבֵירה
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד