הדף בטעינה

מן המילון

צַו


זכר; שורש צוי; נטייה צַווים
 • פקודה
 • צַו הֲבָאָה צַו של שופט להביא לפניו עצור בידי המשטרה כדי להחליט אם מאסרו מוצדק (בלועזית: הַבֵּאָס קוֹרְפּוּס)
 • צַו הַשָּׁעָה הֶכרֵח שנוצר בגלל תנאי הזמן המיוחדים
 • צַו מְנִיעָה פקוּדת בית המשפט למנוע או להפסיק מַעשה הנעשֶׂה בניגוּד לחוק
 • צַו עַל תְּנַאי צַו מִטַעם בית המשפט הגבוה לצֶדק לָרָשות הנִתבַּעת לנַמק מעשׂה או מֶחדל לפני הַגָשת משפט או דחייתו
 • צַו קְרִיאָה הזמנה להתיַיצבוּת לשירות מילואים
 • צַו תְּנוּעָה אישור הניתָן לחַייל על נסיעה בתפקיד
לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך צַו ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>