הדף בטעינה

על המילה צַד

במילון

 (ללא ניקוד: צד)
מיןזכר
שורשצדד
נטייהצְדָדִים, צידּי־

הגדרה

 • חלק של גוף המנוגד לחלק אחר, כגון שמאל וימין, פנים ואחור
 • תכונה, בחינה
 • כל אחד מן היריבים בְּמִשפט או מן השותפים בהסכם וכד'

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

מצד אחד ומצד שני

בהצגה של טיעונים סותרים או היבטים הפוכים רווחים צמדי הביטויים 'מצד אחד... ומצד שני' או 'מצד אחד... ומצד אחר'. כן משמשת הגרסה הארמית 'מחד גיסא... ומאידך גיסא' ואף קיצורה 'מחד... ומאידך'. מה מעמדם של ביטויים אלו?
המשך קריאה >>

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך צַד ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>