הדף בטעינה

מן המילון

צַד


זכר; שורש צדד; נטייה צְדָדִים, צידּי־
 • חֵלק של גוף המנוּגד לחֵלק אַחֵר, כגון שמאל ויָמין, פָּנים ואחור
 • תכונה, בחינה
 • כל אחד מן היריבים בְּמִשפט או מן השוּתָפים בהֶסכּם וכד'
 • בַּצַּד על יד
 • הַצִּדָּה אל הצד
 • לְצַד ליד; לטובַת
 • מִצַּד מבחינת
 • עַל צַד הַיּוֹתֵר טוֹב בָּאופֶן הטוב ביותר (בימינו לא־תקני)
 • עָקֵב בְּצַד אֲגוּדָל לאט לאט
 • צְחוֹק בַּצַּד נדַבֵּר ברצינות (עגה)
 • קָם עַל צַד שְׂמֹאל שָרוי במַצב רוח רע (עממי)
 • שְׁטָר וְשׁוֹבְרוֹ בְּצִדּוֹ חובה מדוּמָה, חובה המלוּוָה הֶיתר המבַטל אותה
לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

עניין של סגנון

מצד אחד ומצד שני

בהצגה של טיעונים סותרים או היבטים הפוכים רווחים צמדי הביטויים 'מצד אחד… ומצד שני' או 'מצד אחד… ומצד אחר'. כן משמשת הגרסה הארמית 'מחד גיסא… ומאידך גיסא' ואף קיצורה 'מחד… ומאידך'. מה מעמדם של ביטויים אלו והאם יש עדיפות לאחד מהם על פני האחרים? כברוב…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך רָ|צַד| 1 (ריקוד, כרכור, מארב) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: , ,
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך רָ|צַד| 2 (הרס, כיליון) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך חָ|צַד| ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צַד ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>