הדף בטעינה

מן המילון

צֶמֶר (צמר)


זכר; שורש צמר;
 • שְׂעַר בעלי חיים כגון הצאן – משמש לטְוויית חוטי אריגה
 • מכאן: צַמְרִי; צַמְריּוּת
 • צֶמח הכּוּתנה (סירוּס של גֶפן הצֶמר)
 • צֶמֶר גֶּפֶן הסיבים הרכים שעל זֵירעוני הכותנה המשמשים לאריגה ולצורכי רפואה
 • צֶמֶר פְּלָדָה משוּפָה עשׂוּיה מחוּטי פּלָדה דקיקים
על יסוד מילון ההווה

ממונחי האקדמיה


צֶמֶר
לרשימה המלאה
טקסטילים (תשס"ב, 2002)
צֶמֶר מִן הַמֵּת צמר הנגזז מבהמות מתות

במבט היסטורי

שכיחות הערך צֶמֶר 1 (צמר, שערות) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צֶמֶר 2 (צמרת וגובה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>