הדף בטעינה

מן המילון

צִנּוֹר


זכר; שורש צנר; נטייה צינורות
 • גָליל צר וחלול להזרים דרכו נוזלים או גזים
 • (בהשאלה) אמצעִי תיווּך להזרמת מֵידע וכד'
 • הַצִּנּוֹרוֹת הַמְּקֻבָּלִים המַסלוּל הקבוע לטיפול בבַקָשה וכד' (עממי)
 • צִנּוֹר פְּלִיטָה מַפלֵט, צינור בכלי רֶכב לפליטת הגזים של המנוע
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך צִנּוֹר 1 (קילוח) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צִנּוֹר 2 (טעם מטעמי המקרא) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>