הדף בטעינה

על המילה צִמְצֵם

במילון

 (ללא ניקוד: מצמצם)
בנייןפיעל
שורשצמצם
נטייהמצַמצֶמת; צִמצֵם, יצַמצֵם, לצַמצֵם לכל הנטיות

הגדרה

 • מַקטין, מכַווץ
 • (בחשבון) מחַלק את המוֹנֶה והמכַנֶה של שֶבר במחַלק אחד כדי שיהיו נמוכים ככָל האפשר
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך צִמְצֵם ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>