הדף בטעינה

מן המילון

צִי


זכר; נטייה צִיִים
 • שיירה של אוניות
 • כְּלַל כלי השַיִט של מדינה
 • צִי אֲוִיר כְּלַל המְטוסים של מדינה
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

למד לשונך 48

לקט מונחים בתחבורה מסילתית שאושרו…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צִי 1 (אנייה, יושבי אנייה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: ,
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צִי 2 (שם בעל חיים) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך צִי 3 (שממה, מדבר) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


צִי (אנייה,יושבי אנייה)
לרשימה המלאה
תחבורה (תשע"ב, 2012)
צִי כלל כלי הרכב במערכת

fleet of buses, trucks or taxis
תחבורה (תשע"ב, 2012)
צִי רַכָּבוֹת , צִי הציוד הנייד
תחבורה (תשע"ב, 2012)
צִי רַכָּבוֹת , צִי הציוד הנייד