הדף בטעינה

מן המילון

פַּס 1


זכר; שורש פסס; נטייה פסים, פסי־
 • סֶרט, רצועה
 • קַו
 • יָרַד מִן הַפַּסִּים איבד את צלילות דעתו (עגה)
 • פַּס הֶאָטָה בליטה מכוּונת לרוחב הכביש לאַלֵץ את הנהגים להָאֵט
 • פַּס הַיָּד כף היד
 • פַּסֵּי רַכֶּבֶת מסילת ברזל, שתי קורות ברזל המתוחות במקביל על אדָנים לאורך המסילה שהרַכֶּבת עוברת עלֶיה
 • רַכֶּבֶת חַד־פַּסִּית
 • שָׂם פַּס (על) מבַטל (עגה)
לכל הצירופים

פַּס 2


בניין קל; שורש פסס; נטייה עבר: פַּס לכל הנטיות
 • כלֶה, נגמר (ספרותי)

פַּס


זכר; נטייה פסים
 • אישור יציאה ממחנה צבאי וכד' (עגה)
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך פַּס 1 (כיליון ואפיסה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: , ,
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פַּס 1 (רצועה, קו) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פַּס 2 (כלה, מסתיים (בינוני)) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פַּס 2 (בסיסה ופירור) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>