הדף בטעינה

מן המילון

פַּס 1 (פס)


זכר; שורש פסס; נטייה פסים, פסי־
  • סֶרט, רצועה
  • קַו
לכל הצירופים

פַּס 2 (פס)


בניין קל; שורש פסס; נטייה עבר: פַּס לכל הנטיות
  • כלֶה, נגמר (ספרותי)

פַּס (פס)


זכר; נטייה פסים
  • אישור יציאה ממחנה צבאי וכד' (עגה)
על יסוד מילון ההווה