הדף בטעינה

מן המילון

פִיזִיקָה


נקבה;
  • המדע העוסק בַּהתנהגות ובַהֶרכֵּב של החומֶר והאנרגייה
על יסוד מילון ההווה