הדף בטעינה

מן המילון

עוּגָה (עוגה)

כתיב מקראי: עֻגָה
נקבה; שורש עוג; נטייה עוגות
 • מַאפֶה מתוק – לפעמים מעורָב בפירות או בגבינה וכד'
 • מַעגָל (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

מסביב למדורה

בעולמנו העגול נקשרות מילים רבות…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עוּגָה 1 (מאפה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עוּגָה 2 (מעגל) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>